Từ khóa tìm kiếm: Ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng chi nhánh Hải Dương (VP Bank).

Vụ trộm 6 tỷ đồng Ngân hàng: Đối tượng là nhân viên tiếp quỹ máy ATM
Vụ trộm 6 tỷ đồng Ngân hàng: Đối tượng là nhân viên tiếp quỹ máy ATM

VOV.VN - Phạm Quốc Huy là nhân viên tiếp quỹ máy ATM của một Ngân hàng thương mại chi nhánh Hải Dương.

Vụ trộm 6 tỷ đồng Ngân hàng: Đối tượng là nhân viên tiếp quỹ máy ATM

Vụ trộm 6 tỷ đồng Ngân hàng: Đối tượng là nhân viên tiếp quỹ máy ATM

VOV.VN - Phạm Quốc Huy là nhân viên tiếp quỹ máy ATM của một Ngân hàng thương mại chi nhánh Hải Dương.