Từ khóa tìm kiếm: Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam

Doanh nghiệp Việt – Nga đặt mục tiêu trao đổi thương mại 10 tỷ USD
Doanh nghiệp Việt – Nga đặt mục tiêu trao đổi thương mại 10 tỷ USD

VOV.VN - Nếu cộng đồng doanh nghiệp Việt - Nga kết hợp chặt chẽ, thúc đẩy mở rộng hợp tác kinh tế, thương mại, sẽ tạo ra lợi ích to lớn cho cả hai bên.

Doanh nghiệp Việt – Nga đặt mục tiêu trao đổi thương mại 10 tỷ USD

Doanh nghiệp Việt – Nga đặt mục tiêu trao đổi thương mại 10 tỷ USD

VOV.VN - Nếu cộng đồng doanh nghiệp Việt - Nga kết hợp chặt chẽ, thúc đẩy mở rộng hợp tác kinh tế, thương mại, sẽ tạo ra lợi ích to lớn cho cả hai bên.

Dùng súng xông vào ngân hàng ở Trà Vinh cướp gần 2 tỷ đồng
Dùng súng xông vào ngân hàng ở Trà Vinh cướp gần 2 tỷ đồng

VOV.VN - Một đối tượng bịt mặt, cầm súng xông vào Ngân Hàng TMCP ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) tỉnh Trà Vinh cướp gần 2 tỷ đồng.

Dùng súng xông vào ngân hàng ở Trà Vinh cướp gần 2 tỷ đồng

Dùng súng xông vào ngân hàng ở Trà Vinh cướp gần 2 tỷ đồng

VOV.VN - Một đối tượng bịt mặt, cầm súng xông vào Ngân Hàng TMCP ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) tỉnh Trà Vinh cướp gần 2 tỷ đồng.