Từ khóa tìm kiếm: ngân sách TPHCM

Mặc Covid-19 gây khó, TP.HCM xuất khẩu đạt hơn 44 tỷ USD
Mặc Covid-19 gây khó, TP.HCM xuất khẩu đạt hơn 44 tỷ USD

VOV.VN - Đối với công tác quản lý chi ngân sách nhà nước, TP.HCM vẫn đảm bảo được các khoản chi trong dự toán, đồng thời cân đối bố trí 1.749 tỷ đồng cho công tác phòng chống dịch.

Mặc Covid-19 gây khó, TP.HCM xuất khẩu đạt hơn 44 tỷ USD

Mặc Covid-19 gây khó, TP.HCM xuất khẩu đạt hơn 44 tỷ USD

VOV.VN - Đối với công tác quản lý chi ngân sách nhà nước, TP.HCM vẫn đảm bảo được các khoản chi trong dự toán, đồng thời cân đối bố trí 1.749 tỷ đồng cho công tác phòng chống dịch.

Đề xuất tăng tỷ lệ ngân sách TPHCM để phục vụ phát triển vùng
Đề xuất tăng tỷ lệ ngân sách TPHCM để phục vụ phát triển vùng

VOV.VN - Thực trạng hạ tầng giao thông của Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam và ĐBSCL hiện chưa đáp ứng được nhu cầu phát triển kinh tế, xã hội của Vùng.

Đề xuất tăng tỷ lệ ngân sách TPHCM để phục vụ phát triển vùng

Đề xuất tăng tỷ lệ ngân sách TPHCM để phục vụ phát triển vùng

VOV.VN - Thực trạng hạ tầng giao thông của Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam và ĐBSCL hiện chưa đáp ứng được nhu cầu phát triển kinh tế, xã hội của Vùng.

Tiền thu ngân sách của TPHCM từ bất động sản giảm hơn 16%
Tiền thu ngân sách của TPHCM từ bất động sản giảm hơn 16%

VOV.VN - Nguồn thu ngân sách của TPHCM từ bất động sản giảm mạnh trong năm 2018, trong khi đó nhiều dự án vẫn đình trệ do vướng pháp lý về đất đai.

Tiền thu ngân sách của TPHCM từ bất động sản giảm hơn 16%

Tiền thu ngân sách của TPHCM từ bất động sản giảm hơn 16%

VOV.VN - Nguồn thu ngân sách của TPHCM từ bất động sản giảm mạnh trong năm 2018, trong khi đó nhiều dự án vẫn đình trệ do vướng pháp lý về đất đai.

Năm 2019, chỉ tiêu thu ngân sách của TP.HCM  gần 400.000 tỷ đồng
Năm 2019, chỉ tiêu thu ngân sách của TP.HCM gần 400.000 tỷ đồng

VOV.VN -Năm 2019, TP.HCM được giao chỉ tiêu thu ngân sách là gần 400.000 tỷ đồng, tăng  gần  6% so dự toán năm 2018.

Năm 2019, chỉ tiêu thu ngân sách của TP.HCM  gần 400.000 tỷ đồng

Năm 2019, chỉ tiêu thu ngân sách của TP.HCM gần 400.000 tỷ đồng

VOV.VN -Năm 2019, TP.HCM được giao chỉ tiêu thu ngân sách là gần 400.000 tỷ đồng, tăng  gần  6% so dự toán năm 2018.

Thu ngân sách của TPHCM giảm do hàng nghìn container phế liệu tồn đọng
Thu ngân sách của TPHCM giảm do hàng nghìn container phế liệu tồn đọng

VOV.VN - Hàng nghìn container phế liệu tồn đọng tại cảng biển TP.HCM đã ảnh hưởng đáng kể đến số thu ngân sách 6 tháng đầu năm 2018 của thành phố. 

Thu ngân sách của TPHCM giảm do hàng nghìn container phế liệu tồn đọng

Thu ngân sách của TPHCM giảm do hàng nghìn container phế liệu tồn đọng

VOV.VN - Hàng nghìn container phế liệu tồn đọng tại cảng biển TP.HCM đã ảnh hưởng đáng kể đến số thu ngân sách 6 tháng đầu năm 2018 của thành phố.