Từ khóa tìm kiếm: ngành chế biến chế tạo

Hơn 200 tỷ USD vốn FDI rót vào ngành chế biến, chế tạo
Hơn 200 tỷ USD vốn FDI rót vào ngành chế biến, chế tạo

VOV.VN - Dẫn đầu thu hút FDI là lĩnh vực công nghiệp chế biến, chế tạo, với gần 201,2 tỷ USD, chiếm 58% tổng vốn đầu tư.

Hơn 200 tỷ USD vốn FDI rót vào ngành chế biến, chế tạo

Hơn 200 tỷ USD vốn FDI rót vào ngành chế biến, chế tạo

VOV.VN - Dẫn đầu thu hút FDI là lĩnh vực công nghiệp chế biến, chế tạo, với gần 201,2 tỷ USD, chiếm 58% tổng vốn đầu tư.

Hà Tĩnh dẫn đầu cả nước về chỉ số sản xuất công nghiệp
Hà Tĩnh dẫn đầu cả nước về chỉ số sản xuất công nghiệp

VOV.VN - Chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp 7 tháng năm 2018 tăng 10,9% so với cùng kỳ năm trước; đáng chú ý, Hà Tĩnh dẫn đầu với mức tăng trưởng 149,3%.

Hà Tĩnh dẫn đầu cả nước về chỉ số sản xuất công nghiệp

Hà Tĩnh dẫn đầu cả nước về chỉ số sản xuất công nghiệp

VOV.VN - Chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp 7 tháng năm 2018 tăng 10,9% so với cùng kỳ năm trước; đáng chú ý, Hà Tĩnh dẫn đầu với mức tăng trưởng 149,3%.

Chỉ số sản xuất công nghiệp tỉnh Hà Tĩnh vọt tăng dẫn đầu cả nước
Chỉ số sản xuất công nghiệp tỉnh Hà Tĩnh vọt tăng dẫn đầu cả nước

VOV.VN - Chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp 2 tháng đầu năm 2018 tăng 15,2%, cao hơn nhiều so với mức tăng 2,4% của cùng kỳ năm 2017.

Chỉ số sản xuất công nghiệp tỉnh Hà Tĩnh vọt tăng dẫn đầu cả nước

Chỉ số sản xuất công nghiệp tỉnh Hà Tĩnh vọt tăng dẫn đầu cả nước

VOV.VN - Chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp 2 tháng đầu năm 2018 tăng 15,2%, cao hơn nhiều so với mức tăng 2,4% của cùng kỳ năm 2017.