Từ khóa tìm kiếm: ngành công an

Thêm 1 thí sinh không được nhận vào ngành Công an vì lý lịch của bố

Từng là học sinh giỏi cấp tỉnh, cấp quốc gia và đạt 26,25 điểm khi xét tuyển nhưng nữ sinh này có bố phạm tội trộm cắp hơn 20 năm trước.