Từ khóa tìm kiếm: ngành thép

Ký FTA với Liên minh Kinh tế Á-Âu: Ngành nào lợi nhất?
Ký FTA với Liên minh Kinh tế Á-Âu: Ngành nào lợi nhất?

VOV.VN -Sau khi Việt Nam tham gia FTA với Liên minh Kinh tế Á-Âu, hơn 90% dòng thuế về 0%, lợi nhất cho ngành thuỷ sản, dệt may, và da giầy.

Ký FTA với Liên minh Kinh tế Á-Âu: Ngành nào lợi nhất?

Ký FTA với Liên minh Kinh tế Á-Âu: Ngành nào lợi nhất?

VOV.VN -Sau khi Việt Nam tham gia FTA với Liên minh Kinh tế Á-Âu, hơn 90% dòng thuế về 0%, lợi nhất cho ngành thuỷ sản, dệt may, và da giầy.