Từ khóa tìm kiếm: Ngành Thông tin và truyền thông

Ngành TT&TT phải vừa là người tiên phong vừa là người kết nối
Ngành TT&TT phải vừa là người tiên phong vừa là người kết nối

VOV.VN -Chủ tịch Quốc hội lưu ý, ngành Thông tin và Truyền thông cần hoàn thành tốt nhiệm vụ vừa là người đi tiên phong vừa là người kết nối.

Ngành TT&TT phải vừa là người tiên phong vừa là người kết nối

Ngành TT&TT phải vừa là người tiên phong vừa là người kết nối

VOV.VN -Chủ tịch Quốc hội lưu ý, ngành Thông tin và Truyền thông cần hoàn thành tốt nhiệm vụ vừa là người đi tiên phong vừa là người kết nối.