Từ khóa tìm kiếm: ngáo đá xông vào nhà dân cố thủ

TPHCM: Thanh niên nghi “ngáo đá” chiếm nhà dân, cố thủ nhiều giờ
TPHCM: Thanh niên nghi “ngáo đá” chiếm nhà dân, cố thủ nhiều giờ

Thanh niên trên người có nhiều vết thương nghi “ngáo đá” bất ngờ xông vào nhà người dân trên đường Bến Vân Đồn (quận 4) cố thủ nhiều giờ liền.

TPHCM: Thanh niên nghi “ngáo đá” chiếm nhà dân, cố thủ nhiều giờ

TPHCM: Thanh niên nghi “ngáo đá” chiếm nhà dân, cố thủ nhiều giờ

Thanh niên trên người có nhiều vết thương nghi “ngáo đá” bất ngờ xông vào nhà người dân trên đường Bến Vân Đồn (quận 4) cố thủ nhiều giờ liền.