Từ khóa tìm kiếm: ngày báo chí 21/6

Báo chí – doanh nghiệp đồng hành với APEC 2017
Báo chí – doanh nghiệp đồng hành với APEC 2017

VOV.VN -Báo chí và doanh nghiệp cần hướng tới và nâng cao tính chuyên nghiệp trong cung cấp và xử lý thông tin, đồng thời tăng thêm sự hiểu biết lẫn nhau.

Báo chí – doanh nghiệp đồng hành với APEC 2017

Báo chí – doanh nghiệp đồng hành với APEC 2017

VOV.VN -Báo chí và doanh nghiệp cần hướng tới và nâng cao tính chuyên nghiệp trong cung cấp và xử lý thông tin, đồng thời tăng thêm sự hiểu biết lẫn nhau.