Từ khóa tìm kiếm: ngày không dùng tiền mặt

Việt Nam vượt Singapore và Malaysia trong cuộc đua không tiền mặt
Việt Nam vượt Singapore và Malaysia trong cuộc đua không tiền mặt

VOV.VN - Việt Nam là thị trường tăng trưởng nhanh nhất về thanh toán di động trong năm 2018, vượt Singapore và Malaysia.

Việt Nam vượt Singapore và Malaysia trong cuộc đua không tiền mặt

Việt Nam vượt Singapore và Malaysia trong cuộc đua không tiền mặt

VOV.VN - Việt Nam là thị trường tăng trưởng nhanh nhất về thanh toán di động trong năm 2018, vượt Singapore và Malaysia.