Từ khóa tìm kiếm: ngày làm việc thứ 3

Ngày làm việc thứ ba Hội nghị Trung ương 11

VOV.VN - Trung ương thảo luận các dự thảo Báo cáo về phát triển kinh tế-xã hội

Thông cáo ngày làm việc thứ hai Hội nghị Trung ương 9

VOV.VN - Ngày 26/12, ngày làm việc thứ hai của Hội nghị lần thứ 9 BCH Trung ương Đảng Khóa XII. Cả ngày 26/12/2018, BCH Trung ương Đảng làm việc tại Hội trường.

Ngày làm việc thứ 4 của Hội nghị Trung ương 8

VOV.VN - Ngày làm việc thứ 4, Hội nghị thảo luận về Quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư...

Hội nghị T.Ư7: “Nóng” vấn đề kiểm soát quyền lực, chống chạy chức, chạy quyền

VOV.VN -Kiểm soát quyền lực, chống chạy chức, chạy quyền là một trong những nội dung được quan tâm trong ngày làm việc thứ 2 Hội nghị Trung ương 7

Thủ tướng điều hành ngày làm việc thứ hai Hội nghị T.Ư 7

VOV.VN - Toàn văn Thông cáo Báo chí về ngày làm việc thứ hai của Hội nghị lần thứ 7 BCH Trung ương Đảng khóa XII.

291 đại biểu dự Đại hội Đại biểu Công đoàn Viên chức Việt Nam lần V

VOV.VN -Đại hội Công đoàn viên chức Việt Nam lần thứ V, nhiệm kỳ 2018-2023 diễn ra từ nay đến hết ngày 4/4.

Ngày làm việc thứ 2 của Hội nghị Trung ương 5 khóa XII

VOV.VN - Ngày 6/5, Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XII bước sang ngày làm việc thứ hai.

Bộ Chính trị trình giới thiệu nhân sự lãnh đạo các cơ quan nhà nước

VOV.VN - Ngày 6/7, Hội nghị Trung ương 3 (khóa XII) bước sang ngày làm việc thứ ba. 

Trung ương thảo luận tờ trình của Bộ Chính trị về nhân sự khoá 12

VOV.VN - Công tác nhân sự được Trung ương thảo luận trong ngày làm việc thứ hai Hội nghị lần thứ 14 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 11.

Tiếp tục thảo luận về công tác nhân sự BCH Trung ương khóa XII

VOV.VN - Đầu giờ buổi sáng 19/12, Ban Chấp hành Trung ương Đảng làm việc tại Hội trường về công tác nhân sự Ban Chấp hành Trung ương khoá XII.