Từ khóa tìm kiếm: Nghệ An tiếp nhận 397 trường hợp về từ nước ngoài

Nghệ An tiếp nhận, cách ly 397 trường hợp trở về từ nước ngoài
Nghệ An tiếp nhận, cách ly 397 trường hợp trở về từ nước ngoài

VOV.VN - Nghệ An vừa tiếp nhận, cách ly tập trung thêm 397 trường hợp trong đó chủ yếu là công dân trở về từ Lào, Thái Lan… để phòng chống Covid-19.

Nghệ An tiếp nhận, cách ly 397 trường hợp trở về từ nước ngoài

Nghệ An tiếp nhận, cách ly 397 trường hợp trở về từ nước ngoài

VOV.VN - Nghệ An vừa tiếp nhận, cách ly tập trung thêm 397 trường hợp trong đó chủ yếu là công dân trở về từ Lào, Thái Lan… để phòng chống Covid-19.