Từ khóa tìm kiếm: nghề mạt hạng

Sợ hãi con gái biết được quá khứ “đen tối” của mẹ

VOV.VN -Tôi lo một ngày con biết tôi đã làm cái nghề mạt hạng, nó sẽ thất vọng khi có một người mẹ như vậy

Sư tử đá ngoại lai ế ẩm trên thị trường Hà Nội

VOV.VN -Nếu công tác quản lý văn hóa, di sản tốt thì những người chế tác đá mỹ nghệ đã không bị ảnh hưởng.