Từ khóa tìm kiếm: Nghệ sĩ Lê Bình điều trị ung thư

Nghệ sĩ Lê Bình: “Mong mau bớt đau để viết nốt tự truyện“
Nghệ sĩ Lê Bình: “Mong mau bớt đau để viết nốt tự truyện“

Nghệ sĩ gạo cội của màn ảnh nhỏ miền Nam vẫn kiên cường chống chọi căn bệnh ung thư. Những ngày đau nặng Lê Bình phải nằm im một chỗ.

Nghệ sĩ Lê Bình: “Mong mau bớt đau để viết nốt tự truyện“

Nghệ sĩ Lê Bình: “Mong mau bớt đau để viết nốt tự truyện“

Nghệ sĩ gạo cội của màn ảnh nhỏ miền Nam vẫn kiên cường chống chọi căn bệnh ung thư. Những ngày đau nặng Lê Bình phải nằm im một chỗ.

Nghệ sĩ Lê Bình cô độc chống chọi căn bệnh quái ác
Nghệ sĩ Lê Bình cô độc chống chọi căn bệnh quái ác

Luôn thể hiện một tinh thần lạc quan dù đang phải chiến đấu với căn bệnh ung thư quái ác nhưng thực tế, nghệ sĩ Lê Bình cô đơn và tiều tụy rất nhiều.

Nghệ sĩ Lê Bình cô độc chống chọi căn bệnh quái ác

Nghệ sĩ Lê Bình cô độc chống chọi căn bệnh quái ác

Luôn thể hiện một tinh thần lạc quan dù đang phải chiến đấu với căn bệnh ung thư quái ác nhưng thực tế, nghệ sĩ Lê Bình cô đơn và tiều tụy rất nhiều.