Từ khóa tìm kiếm: nghi án trộm vàng

TP HCM:  Nghi án người nước ngoài dàn cảnh trộm 60 lượng vàng
TP HCM: Nghi án người nước ngoài dàn cảnh trộm 60 lượng vàng

Ông T xuống xe xử lý chiếc lốp bị thủng, có người nước ngoài tiếp cận làm quen, rồi nhanh chóng bỏ đi và sau đó ông T phát hiện mất gói vàng để trên xe.

TP HCM:  Nghi án người nước ngoài dàn cảnh trộm 60 lượng vàng

TP HCM: Nghi án người nước ngoài dàn cảnh trộm 60 lượng vàng

Ông T xuống xe xử lý chiếc lốp bị thủng, có người nước ngoài tiếp cận làm quen, rồi nhanh chóng bỏ đi và sau đó ông T phát hiện mất gói vàng để trên xe.