Từ khóa tìm kiếm: Nghị định 32/2019/NĐ-CP

“Mở cửa” cho tư nhân tham gia cung cấp sản phẩm, dịch vụ công
“Mở cửa” cho tư nhân tham gia cung cấp sản phẩm, dịch vụ công

VOV.VN - Với những quy định trong Nghị định mới, các tổ chức, cá nhân tham gia cung cấp sản phẩm, dịch vụ công của Nhà nước sẽ được tạo điều kiện thuận lợi hơn.

“Mở cửa” cho tư nhân tham gia cung cấp sản phẩm, dịch vụ công

“Mở cửa” cho tư nhân tham gia cung cấp sản phẩm, dịch vụ công

VOV.VN - Với những quy định trong Nghị định mới, các tổ chức, cá nhân tham gia cung cấp sản phẩm, dịch vụ công của Nhà nước sẽ được tạo điều kiện thuận lợi hơn.