Từ khóa tìm kiếm: nghị định 35

Khó đạt mục tiêu 1 triệu doanh nghiệp vào năm 2020?

VOV.VN - Mặc dù Chính phủ luôn nỗ lực để cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh song mục tiêu có 1 triệu doanh nghiệp vào năm 2020 vẫn khó hoàn thành.