Từ khóa tìm kiếm: nghi đinh 83

Tham gia kinh doanh xăng dầu, doanh nghiệp ngoại nắm giữ không quá 35% cổ phần
Tham gia kinh doanh xăng dầu, doanh nghiệp ngoại nắm giữ không quá 35% cổ phần

VOV.VN - Bộ Công Thương kiến nghị cần phải nghiên cứu, đánh giá tỷ lệ nắm giữ cổ phần của nhà đầu tư ngoại, nếu cần có thể bỏ nội dung này ra khỏi Dự thảo.

Tham gia kinh doanh xăng dầu, doanh nghiệp ngoại nắm giữ không quá 35% cổ phần

Tham gia kinh doanh xăng dầu, doanh nghiệp ngoại nắm giữ không quá 35% cổ phần

VOV.VN - Bộ Công Thương kiến nghị cần phải nghiên cứu, đánh giá tỷ lệ nắm giữ cổ phần của nhà đầu tư ngoại, nếu cần có thể bỏ nội dung này ra khỏi Dự thảo.

Chưa bịt được "lỗ hổng" buôn bán xăng dầu giả
Chưa bịt được "lỗ hổng" buôn bán xăng dầu giả

VOV.VN - Bộ Công Thương giám sát hoạt động kinh doanh, xử lý các vi phạm về kinh doanh xăng dầu để đảm bảo thị trường xăng dầu hoạt động ổn định.

Chưa bịt được "lỗ hổng" buôn bán xăng dầu giả

Chưa bịt được "lỗ hổng" buôn bán xăng dầu giả

VOV.VN - Bộ Công Thương giám sát hoạt động kinh doanh, xử lý các vi phạm về kinh doanh xăng dầu để đảm bảo thị trường xăng dầu hoạt động ổn định.

Có đến 50% mẫu xăng RON95 không đạt chuẩn
Có đến 50% mẫu xăng RON95 không đạt chuẩn

VOV.VN - Hàng loạt vụ vi phạm chất lượng xăng dầu đã bị triệt phá nhưng lợi nhuận cao và mức xử phạt quá nhẹ vẫn khiến các tổ chức, cá nhân manh động.

Có đến 50% mẫu xăng RON95 không đạt chuẩn

Có đến 50% mẫu xăng RON95 không đạt chuẩn

VOV.VN - Hàng loạt vụ vi phạm chất lượng xăng dầu đã bị triệt phá nhưng lợi nhuận cao và mức xử phạt quá nhẹ vẫn khiến các tổ chức, cá nhân manh động.

Bộ Tài chính đòi tăng thuế xăng dầu, chuyên gia kêu sửa Nghị định 83
Bộ Tài chính đòi tăng thuế xăng dầu, chuyên gia kêu sửa Nghị định 83

VOV.VN - Để phù hợp với thông lệ quốc tế, cơ chế điều hành giá xăng dầu phải tiệm cận hơn so với thị trường, phải thay đổi căn bản theo tư tưởng của Luật Giá.

Bộ Tài chính đòi tăng thuế xăng dầu, chuyên gia kêu sửa Nghị định 83

Bộ Tài chính đòi tăng thuế xăng dầu, chuyên gia kêu sửa Nghị định 83

VOV.VN - Để phù hợp với thông lệ quốc tế, cơ chế điều hành giá xăng dầu phải tiệm cận hơn so với thị trường, phải thay đổi căn bản theo tư tưởng của Luật Giá.

Thị trường xăng dầu: Nhà nước điều tiết giá thay cho việc quản lý giá
Thị trường xăng dầu: Nhà nước điều tiết giá thay cho việc quản lý giá

VOV.VN - Quy định về giá xăng dầu cần được điều chỉnh để vai trò của thị trường cân bằng với vai trò điều tiết của Nhà nước không mang tính hành chính.

Thị trường xăng dầu: Nhà nước điều tiết giá thay cho việc quản lý giá

Thị trường xăng dầu: Nhà nước điều tiết giá thay cho việc quản lý giá

VOV.VN - Quy định về giá xăng dầu cần được điều chỉnh để vai trò của thị trường cân bằng với vai trò điều tiết của Nhà nước không mang tính hành chính.

Nên bỏ Quỹ Bình ổn giá xăng dầu?
Nên bỏ Quỹ Bình ổn giá xăng dầu?

VOV.VN - Nhiều chuyên gia cho rằng, dùng Quỹ Bình ổn giá để đề phòng khi giá xăng dầu tăng sẽ dùng quỹ đó làm giảm giá có lẽ không còn thích hợp.

Nên bỏ Quỹ Bình ổn giá xăng dầu?

Nên bỏ Quỹ Bình ổn giá xăng dầu?

VOV.VN - Nhiều chuyên gia cho rằng, dùng Quỹ Bình ổn giá để đề phòng khi giá xăng dầu tăng sẽ dùng quỹ đó làm giảm giá có lẽ không còn thích hợp.

Chủ tịch Petrolimex: Lấy thuế quý trước tính giá xăng quý sau là sai
Chủ tịch Petrolimex: Lấy thuế quý trước tính giá xăng quý sau là sai

Chủ tịch Petrolimex cho rằng, khi ban hành Nghị định 83 là các Bộ, ngành đã tính đến giá xăng dầu chạy theo thị trường tức thời.

Chủ tịch Petrolimex: Lấy thuế quý trước tính giá xăng quý sau là sai

Chủ tịch Petrolimex: Lấy thuế quý trước tính giá xăng quý sau là sai

Chủ tịch Petrolimex cho rằng, khi ban hành Nghị định 83 là các Bộ, ngành đã tính đến giá xăng dầu chạy theo thị trường tức thời.

VASEP đề nghị giải quyết vướng mắc cho DN nhập khẩu thủy sản
VASEP đề nghị giải quyết vướng mắc cho DN nhập khẩu thủy sản

VOV.VN - Hiệp hội này đề xuất Chính phủ sửa đổi quy định các mặt hàng thủy sản nhập khẩu không thuộc diện kiểm tra trước, hoàn thuế sau.

VASEP đề nghị giải quyết vướng mắc cho DN nhập khẩu thủy sản

VASEP đề nghị giải quyết vướng mắc cho DN nhập khẩu thủy sản

VOV.VN - Hiệp hội này đề xuất Chính phủ sửa đổi quy định các mặt hàng thủy sản nhập khẩu không thuộc diện kiểm tra trước, hoàn thuế sau.

Bộ Công Thương nói gì về thuế nhập khẩu xăng dầu?
Bộ Công Thương nói gì về thuế nhập khẩu xăng dầu?

VOV.VN -Dư luận đang bức xúc cho rằng, đang có lỗ hổng chênh lệch giữa thuế nhập khẩu xăng dầu trong tính giá cơ sở khiến người tiêu dùng chịu thiệt.

Bộ Công Thương nói gì về thuế nhập khẩu xăng dầu?

Bộ Công Thương nói gì về thuế nhập khẩu xăng dầu?

VOV.VN -Dư luận đang bức xúc cho rằng, đang có lỗ hổng chênh lệch giữa thuế nhập khẩu xăng dầu trong tính giá cơ sở khiến người tiêu dùng chịu thiệt.

Cơ quan điều hành hài lòng về giá xăng dầu
Cơ quan điều hành hài lòng về giá xăng dầu

VOV.VN - Năm 2015 giá xăng dầu trong nước được điều chỉnh giảm 24,77% đã góp phần giảm CPI chung của cả nước.

Cơ quan điều hành hài lòng về giá xăng dầu

Cơ quan điều hành hài lòng về giá xăng dầu

VOV.VN - Năm 2015 giá xăng dầu trong nước được điều chỉnh giảm 24,77% đã góp phần giảm CPI chung của cả nước.