Từ khóa tìm kiếm: nghị quyết bộ chính trị

Nghị quyết của Bộ Chính trị về đổi mới tổ chức và hoạt động công đoàn trong tình hình mới
Nghị quyết của Bộ Chính trị về đổi mới tổ chức và hoạt động công đoàn trong tình hình mới

VOV.VN - Ngày 12/6, thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Nghị quyết 02 của Bộ Chính trị về đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới.

Nghị quyết của Bộ Chính trị về đổi mới tổ chức và hoạt động công đoàn trong tình hình mới

Nghị quyết của Bộ Chính trị về đổi mới tổ chức và hoạt động công đoàn trong tình hình mới

VOV.VN - Ngày 12/6, thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Nghị quyết 02 của Bộ Chính trị về đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới.

Nghị quyết của Bộ Chính trị về tham gia cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0
Nghị quyết của Bộ Chính trị về tham gia cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0

VOV.VN - Nghị quyết nêu rõ, chủ động, tích cực tham gia cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư là nhiệm vụ có ý nghĩa chiến lược đặc biệt quan trọng.

Nghị quyết của Bộ Chính trị về tham gia cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0

Nghị quyết của Bộ Chính trị về tham gia cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0

VOV.VN - Nghị quyết nêu rõ, chủ động, tích cực tham gia cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư là nhiệm vụ có ý nghĩa chiến lược đặc biệt quan trọng.

Nghị quyết của Bộ Chính trị về định hướng phát triển công nghiệp
Nghị quyết của Bộ Chính trị về định hướng phát triển công nghiệp

VOV.VN - Toàn văn Nghị quyết của Bộ Chính trị về định hướng xây dựng chính sách phát triển công nghiệp quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Nghị quyết của Bộ Chính trị về định hướng phát triển công nghiệp

Nghị quyết của Bộ Chính trị về định hướng phát triển công nghiệp

VOV.VN - Toàn văn Nghị quyết của Bộ Chính trị về định hướng xây dựng chính sách phát triển công nghiệp quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Ban Dân vận Trung ương quán triệt các văn bản mới của Bộ Chính trị
Ban Dân vận Trung ương quán triệt các văn bản mới của Bộ Chính trị

VOV.VN - Bà Trương Thị Mai - Trưởng Ban Dân vận Trung ương chủ trì hội nghị triển khai các văn bản mới của Bộ Chính trị. 

Ban Dân vận Trung ương quán triệt các văn bản mới của Bộ Chính trị

Ban Dân vận Trung ương quán triệt các văn bản mới của Bộ Chính trị

VOV.VN - Bà Trương Thị Mai - Trưởng Ban Dân vận Trung ương chủ trì hội nghị triển khai các văn bản mới của Bộ Chính trị. 

Kiên quyết khắc phục “căn bệnh” ngại học, lười học Nghị quyết
Kiên quyết khắc phục “căn bệnh” ngại học, lười học Nghị quyết

VOV.VN -Ông Võ Văn Thưởng: Phải kiên quyết khắc phục “căn bệnh” ngại học Nghị quyết, hoặc học hình thức, chiếu lệ, không chịu suy nghĩ để hiểu rõ.... 

Kiên quyết khắc phục “căn bệnh” ngại học, lười học Nghị quyết

Kiên quyết khắc phục “căn bệnh” ngại học, lười học Nghị quyết

VOV.VN -Ông Võ Văn Thưởng: Phải kiên quyết khắc phục “căn bệnh” ngại học Nghị quyết, hoặc học hình thức, chiếu lệ, không chịu suy nghĩ để hiểu rõ.... 

Trung ương chỉ đạo giảm biên chế sao bộ máy vẫn “phình” ra?
Trung ương chỉ đạo giảm biên chế sao bộ máy vẫn “phình” ra?

VOV.VN -Dù có Nghị quyết của Trung ương, Bộ Chính trị nhưng số người vẫn tăng. Một nguyên nhân được chỉ ra là do tâm lý ngại va chạm nên thực hiện chưa nghiêm.

Trung ương chỉ đạo giảm biên chế sao bộ máy vẫn “phình” ra?

Trung ương chỉ đạo giảm biên chế sao bộ máy vẫn “phình” ra?

VOV.VN -Dù có Nghị quyết của Trung ương, Bộ Chính trị nhưng số người vẫn tăng. Một nguyên nhân được chỉ ra là do tâm lý ngại va chạm nên thực hiện chưa nghiêm.

Đại tướng Phùng Quang Thanh: Không để bị động trong mọi tình huống
Đại tướng Phùng Quang Thanh: Không để bị động trong mọi tình huống

VOV.VN - Đại tướng Phùng Quang Thanh đề nghị Lãnh đạo, chỉ huy các cơ quan, đơn vị quân đội không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống.

Đại tướng Phùng Quang Thanh: Không để bị động trong mọi tình huống

Đại tướng Phùng Quang Thanh: Không để bị động trong mọi tình huống

VOV.VN - Đại tướng Phùng Quang Thanh đề nghị Lãnh đạo, chỉ huy các cơ quan, đơn vị quân đội không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống.

Nghị quyết của Bộ Chính trị về tinh giản biên chế
Nghị quyết của Bộ Chính trị về tinh giản biên chế

VOV.VN - Bộ Chính trị vừa công bố Nghị quyết số 39-NQ/TW, ngày 17-4-2015 về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Xin giới thiệu toàn văn Nghị quyết này.

Nghị quyết của Bộ Chính trị về tinh giản biên chế

Nghị quyết của Bộ Chính trị về tinh giản biên chế

VOV.VN - Bộ Chính trị vừa công bố Nghị quyết số 39-NQ/TW, ngày 17-4-2015 về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Xin giới thiệu toàn văn Nghị quyết này.