Từ khóa tìm kiếm: nghị quyết của LHQ về Triều Tiên

Trung Quốc kêu gọi thực thi cân bằng nghị quyết của LHQ về Triều Tiên
Trung Quốc kêu gọi thực thi cân bằng nghị quyết của LHQ về Triều Tiên

VOV.VN - Trung Quốc hy vọng các bên liên quan thực hiện một cách toàn diện và cân bằng các nghị quyết của Hội đồng Bảo an đối với Triều Tiên.

Trung Quốc kêu gọi thực thi cân bằng nghị quyết của LHQ về Triều Tiên

Trung Quốc kêu gọi thực thi cân bằng nghị quyết của LHQ về Triều Tiên

VOV.VN - Trung Quốc hy vọng các bên liên quan thực hiện một cách toàn diện và cân bằng các nghị quyết của Hội đồng Bảo an đối với Triều Tiên.