Từ khóa tìm kiếm: nghĩa tình

Nghĩa tình VietinBank với Quảng Trị
Nghĩa tình VietinBank với Quảng Trị

VOV.VN - VietinBank tài trợ 66 tỷ đồng cho công tác đền ơn đáp nghĩa và từ thiện xã hội tại Quảng Trị.

Nghĩa tình VietinBank với Quảng Trị

Nghĩa tình VietinBank với Quảng Trị

VOV.VN - VietinBank tài trợ 66 tỷ đồng cho công tác đền ơn đáp nghĩa và từ thiện xã hội tại Quảng Trị.