Từ khóa tìm kiếm: nghĩa trang Vĩnh Hằng

Thông báo Lễ tang Trung tướng Đồng Sỹ Nguyên
Thông báo Lễ tang Trung tướng Đồng Sỹ Nguyên

VOV.VN - Lễ tang đồng chí Đồng Sỹ Nguyên được tổ chức với nghi thức Lễ tang cấp Nhà nước. Lễ an táng diễn ra vào ngày 10/4 tại Nghĩa trang Công viên Vĩnh Hằng.

Thông báo Lễ tang Trung tướng Đồng Sỹ Nguyên

Thông báo Lễ tang Trung tướng Đồng Sỹ Nguyên

VOV.VN - Lễ tang đồng chí Đồng Sỹ Nguyên được tổ chức với nghi thức Lễ tang cấp Nhà nước. Lễ an táng diễn ra vào ngày 10/4 tại Nghĩa trang Công viên Vĩnh Hằng.

Chia buồn cùng gia quyến ông Mai Thúc Long - nguyên Phó TGĐ Đài TNVN
Chia buồn cùng gia quyến ông Mai Thúc Long - nguyên Phó TGĐ Đài TNVN

VOV.VN - Đài TNVN và gia đình vô cùng thương tiếc báo tin ông Mai Thúc Long, Nguyên Phó Tổng Giám đốc, đã từ trần ngày 3/8.

Chia buồn cùng gia quyến ông Mai Thúc Long - nguyên Phó TGĐ Đài TNVN

Chia buồn cùng gia quyến ông Mai Thúc Long - nguyên Phó TGĐ Đài TNVN

VOV.VN - Đài TNVN và gia đình vô cùng thương tiếc báo tin ông Mai Thúc Long, Nguyên Phó Tổng Giám đốc, đã từ trần ngày 3/8.