Từ khóa tìm kiếm: nghiên cứu mua xe hơi

81% người mua xe hơi mới ở VN tìm trước thông tin trên Internet

VOV.VN - 81% người mua xe hơi mới ở VN tìm trước thông tin trên Internet. Sự quan tâm và kiến thức của nhân viên bán hàng ảnh hưởng lớn đến khách hàng mua xe hơi mới.