Từ khóa tìm kiếm: ngọc châu thi Hoa hậu Siêu quốc gia

Ngọc Châu giành chiến thắng SupraChat ở Hoa hậu Siêu quốc gia
Ngọc Châu giành chiến thắng SupraChat ở Hoa hậu Siêu quốc gia

VOV.VN - Ngọc Châu được xướng tên giành chiến thắng ở nhóm 2 trong thử thách SupraChat tại Hoa hậu Siêu quốc gia.

Ngọc Châu giành chiến thắng SupraChat ở Hoa hậu Siêu quốc gia

Ngọc Châu giành chiến thắng SupraChat ở Hoa hậu Siêu quốc gia

VOV.VN - Ngọc Châu được xướng tên giành chiến thắng ở nhóm 2 trong thử thách SupraChat tại Hoa hậu Siêu quốc gia.