Từ khóa tìm kiếm: Ngọc Lan

Diễn viên Ngọc Lan: “Tim luôn xin lỗi tôi...“
Diễn viên Ngọc Lan: “Tim luôn xin lỗi tôi...“

VOV.VN -"Có những phân đoạn Tim xin quay đi quay lại nhiều lần vì thấy đóng chưa đạt và lần nào, Tim cũng xin lỗi tôi" - Ngọc Lan chia sẻ.

Diễn viên Ngọc Lan: “Tim luôn xin lỗi tôi...“

Diễn viên Ngọc Lan: “Tim luôn xin lỗi tôi...“

VOV.VN -"Có những phân đoạn Tim xin quay đi quay lại nhiều lần vì thấy đóng chưa đạt và lần nào, Tim cũng xin lỗi tôi" - Ngọc Lan chia sẻ.