Từ khóa tìm kiếm: ngôn ngữ hình thể

Microsoft xin cấp bằng sáng chế ứng dụng đánh giá cuộc họp
Microsoft xin cấp bằng sáng chế ứng dụng đánh giá cuộc họp

VOV.VN - Sáng chế này sẽ dự đoán được khả năng có một cuộc họp hữu ích và đề xuất thời gian, địa điểm cũng như những người thay thế nếu cần thiết.

Microsoft xin cấp bằng sáng chế ứng dụng đánh giá cuộc họp

Microsoft xin cấp bằng sáng chế ứng dụng đánh giá cuộc họp

VOV.VN - Sáng chế này sẽ dự đoán được khả năng có một cuộc họp hữu ích và đề xuất thời gian, địa điểm cũng như những người thay thế nếu cần thiết.