Từ khóa tìm kiếm: người dân cách ly

Vinamilk ủng hộ gần 2 triệu sản phẩm dinh dưỡng chống dịch
Vinamilk ủng hộ gần 2 triệu sản phẩm dinh dưỡng chống dịch

VOV.VN - Vinamilk dành quỹ hơn 2 triệu sản phẩm dinh dưỡng để hỗ trợ cộng đồng và lực lượng tuyến đầu chống dịch Covid-19 trong năm 2021.

Vinamilk ủng hộ gần 2 triệu sản phẩm dinh dưỡng chống dịch

Vinamilk ủng hộ gần 2 triệu sản phẩm dinh dưỡng chống dịch

VOV.VN - Vinamilk dành quỹ hơn 2 triệu sản phẩm dinh dưỡng để hỗ trợ cộng đồng và lực lượng tuyến đầu chống dịch Covid-19 trong năm 2021.