Từ khóa tìm kiếm: Người dân Lý Sơn lo không còn đất trồng đặc sản

Người dân Lý Sơn lo không còn đất trồng đặc sản hành, tỏi

VOV.VN - Từ một huyện đảo thanh bình, Lý Sơn bỗng trở thành một đại công trường với khách sạn, nhà nghỉ mọc lên nhanh chóng mặt.