Từ khóa tìm kiếm: người kéo bệnh nhân HIV

Thưởng tiền triệu cho người “kéo” được bệnh nhân HIV đến cơ sở y tế
Thưởng tiền triệu cho người “kéo” được bệnh nhân HIV đến cơ sở y tế

VOV.VN - Hà Nội áp dụng mức thưởng cho những người thuyết phục được bệnh nhân HIV đến cơ sở y tế điều trị có thể lên tới 1,8 triệu đồng.

Thưởng tiền triệu cho người “kéo” được bệnh nhân HIV đến cơ sở y tế

Thưởng tiền triệu cho người “kéo” được bệnh nhân HIV đến cơ sở y tế

VOV.VN - Hà Nội áp dụng mức thưởng cho những người thuyết phục được bệnh nhân HIV đến cơ sở y tế điều trị có thể lên tới 1,8 triệu đồng.