Từ khóa tìm kiếm: người Mỹ thất vọng

Người Mỹ thất vọng vì phản ứng trước Covid-19 của ông Trump
Người Mỹ thất vọng vì phản ứng trước Covid-19 của ông Trump

VOV.VN - Cuộc khảo sát của CNN cho thấy tỷ lệ phản đối cách phản ứng trước đại dịch Covid-19 của ông Trump đang ở một mức cao mới.

Người Mỹ thất vọng vì phản ứng trước Covid-19 của ông Trump

Người Mỹ thất vọng vì phản ứng trước Covid-19 của ông Trump

VOV.VN - Cuộc khảo sát của CNN cho thấy tỷ lệ phản đối cách phản ứng trước đại dịch Covid-19 của ông Trump đang ở một mức cao mới.