Từ khóa tìm kiếm: người ngoại tình

Chính sách mới có hiệu lực: Tăng mức xử phạt với người ngoại tình
Chính sách mới có hiệu lực: Tăng mức xử phạt với người ngoại tình

VOV.VN - Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 9/2020, trong đó sẽ tăng mức xử phạt với người ngoại tình.

Chính sách mới có hiệu lực: Tăng mức xử phạt với người ngoại tình

Chính sách mới có hiệu lực: Tăng mức xử phạt với người ngoại tình

VOV.VN - Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 9/2020, trong đó sẽ tăng mức xử phạt với người ngoại tình.

Gần 20% dân số thành thị là người di cư từ ngoại tỉnh
Gần 20% dân số thành thị là người di cư từ ngoại tỉnh

VOV.VN -Việt Nam có tới 13,6% tổng dân số là người di cư; 19,7% dân số của khu vực thành thị là người di cư, trong khi ở nông thôn con số này chỉ là 13,4%.

Gần 20% dân số thành thị là người di cư từ ngoại tỉnh

Gần 20% dân số thành thị là người di cư từ ngoại tỉnh

VOV.VN -Việt Nam có tới 13,6% tổng dân số là người di cư; 19,7% dân số của khu vực thành thị là người di cư, trong khi ở nông thôn con số này chỉ là 13,4%.

Hàng trăm người xô đổ cánh cửa ào vào mua căn hộ chung cư
Hàng trăm người xô đổ cánh cửa ào vào mua căn hộ chung cư

VOV.VN - Cánh cửa dẫn vào một văn phòng công ty bất động sản bị xô đổ khi các căn hộ chung cư được mở bán.

Hàng trăm người xô đổ cánh cửa ào vào mua căn hộ chung cư

Hàng trăm người xô đổ cánh cửa ào vào mua căn hộ chung cư

VOV.VN - Cánh cửa dẫn vào một văn phòng công ty bất động sản bị xô đổ khi các căn hộ chung cư được mở bán.