Từ khóa tìm kiếm: Người trung quốc bị khống chế bắt cóc để đòi nợ

Khởi tố nhóm bắt cóc doanh nhân Trung Quốc, đòi nợ 2,5 tỷ đồng
Khởi tố nhóm bắt cóc doanh nhân Trung Quốc, đòi nợ 2,5 tỷ đồng

Nhóm bắt cóc dọa chặt tay nạn nhân nếu không trả 700.000 nhân dân tệ (tương đương 2,5 tỷ đồng).

Khởi tố nhóm bắt cóc doanh nhân Trung Quốc, đòi nợ 2,5 tỷ đồng

Khởi tố nhóm bắt cóc doanh nhân Trung Quốc, đòi nợ 2,5 tỷ đồng

Nhóm bắt cóc dọa chặt tay nạn nhân nếu không trả 700.000 nhân dân tệ (tương đương 2,5 tỷ đồng).