Từ khóa tìm kiếm: người Việt tại Vũ Hán

Câu chuyện của cô gái Việt quyết ở lại Vũ Hán trong suốt 76 ngày phong tỏa
Câu chuyện của cô gái Việt quyết ở lại Vũ Hán trong suốt 76 ngày phong tỏa

VOV.VN - Câu chuyện của một cô gái Việt quyết định ở lại Vũ Hán trong suốt 76 ngày phong tỏa sẽ giúp chúng ta hiểu hơn về tác động của đại dịch thế kỷ này.

Câu chuyện của cô gái Việt quyết ở lại Vũ Hán trong suốt 76 ngày phong tỏa

Câu chuyện của cô gái Việt quyết ở lại Vũ Hán trong suốt 76 ngày phong tỏa

VOV.VN - Câu chuyện của một cô gái Việt quyết định ở lại Vũ Hán trong suốt 76 ngày phong tỏa sẽ giúp chúng ta hiểu hơn về tác động của đại dịch thế kỷ này.