Từ khóa tìm kiếm: nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương

Nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương nói về vị Tướng toàn tài Lê Đức Anh
Nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương nói về vị Tướng toàn tài Lê Đức Anh

VOV.VN - Nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương cho rằng, nguyên Chủ tịch nước, Đại tướng Lê Đức Anh là vị tướng toàn tài.

Nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương nói về vị Tướng toàn tài Lê Đức Anh

Nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương nói về vị Tướng toàn tài Lê Đức Anh

VOV.VN - Nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương cho rằng, nguyên Chủ tịch nước, Đại tướng Lê Đức Anh là vị tướng toàn tài.

Trao huy hiệu 55 tuổi Đảng cho nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương
Trao huy hiệu 55 tuổi Đảng cho nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương

VOV.VN- Đây là sự ghi nhận của Đảng đối với thành tích và công lao cống hiến trong suốt quá trình hoạt động cách mạng của nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương.

Trao huy hiệu 55 tuổi Đảng cho nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương

Trao huy hiệu 55 tuổi Đảng cho nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương

VOV.VN- Đây là sự ghi nhận của Đảng đối với thành tích và công lao cống hiến trong suốt quá trình hoạt động cách mạng của nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương.