Từ khóa tìm kiếm: Nguyễn Khắc Thận

Thái Bình khẳng định bổ nhiệm Phó Chủ tịch UBND tỉnh đúng quy trình
Thái Bình khẳng định bổ nhiệm Phó Chủ tịch UBND tỉnh đúng quy trình

VOV.VN -Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Thái Bình khẳng định, việc bổ nhiệm ông Nguyễn Khắc Thận qua từng thời kỳ đều xuất phát từ yêu cầu thực tiễn của địa phương.

Thái Bình khẳng định bổ nhiệm Phó Chủ tịch UBND tỉnh đúng quy trình

Thái Bình khẳng định bổ nhiệm Phó Chủ tịch UBND tỉnh đúng quy trình

VOV.VN -Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Thái Bình khẳng định, việc bổ nhiệm ông Nguyễn Khắc Thận qua từng thời kỳ đều xuất phát từ yêu cầu thực tiễn của địa phương.

Phê chuẩn ông Nguyễn Khắc Thận làm Phó Chủ tịch tỉnh Thái Bình
Phê chuẩn ông Nguyễn Khắc Thận làm Phó Chủ tịch tỉnh Thái Bình

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc vừa phê chuẩn kết quả bầu bổ sung chức vụ Phó Chủ tịch tỉnh Thái Bình nhiệm kỳ 2016 - 2021 đối với ông Nguyễn Khắc Thận.

Phê chuẩn ông Nguyễn Khắc Thận làm Phó Chủ tịch tỉnh Thái Bình

Phê chuẩn ông Nguyễn Khắc Thận làm Phó Chủ tịch tỉnh Thái Bình

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc vừa phê chuẩn kết quả bầu bổ sung chức vụ Phó Chủ tịch tỉnh Thái Bình nhiệm kỳ 2016 - 2021 đối với ông Nguyễn Khắc Thận.