Từ khóa tìm kiếm: nguyên nhân cá chết tại các hồ ở Hà Nội

Hà Nội công bố 4 nguyên nhân cá chết tại các hồ
Hà Nội công bố 4 nguyên nhân cá chết tại các hồ

VOV.VN -Các nguyên nhân gây cá chết do hầu hết hồ là hồ điều hòa, vẫn còn nước thải chảy vào, gây nên hiện tượng tái ô nhiễm nước.

Hà Nội công bố 4 nguyên nhân cá chết tại các hồ

Hà Nội công bố 4 nguyên nhân cá chết tại các hồ

VOV.VN -Các nguyên nhân gây cá chết do hầu hết hồ là hồ điều hòa, vẫn còn nước thải chảy vào, gây nên hiện tượng tái ô nhiễm nước.