Từ khóa tìm kiếm: Nguyễn Thành Phong

Giá Nhân dân tệ chạm mức thấp nhất hơn 4 năm
Giá Nhân dân tệ chạm mức thấp nhất hơn 4 năm

VOV.VN -Trung Quốc vừa ấn định tỷ giá Nhân dân tệ trong hơn 4 năm qua.

Giá Nhân dân tệ chạm mức thấp nhất hơn 4 năm

Giá Nhân dân tệ chạm mức thấp nhất hơn 4 năm

VOV.VN -Trung Quốc vừa ấn định tỷ giá Nhân dân tệ trong hơn 4 năm qua.