Từ khóa tìm kiếm: nguyên thứ trưởng Bộ GD-ĐT

Chương trình Giáo dục phổ thông tổng thể có giảm áp lực cho học sinh?
Chương trình Giáo dục phổ thông tổng thể có giảm áp lực cho học sinh?

VOV.VN - "So với chương trình lần trước thì lần này cũng đã có những tiến bộ hơn nhưng vẫn băn khoăn ở chỗ có giảm bớt áp lực cho học sinh hay không"?  

Chương trình Giáo dục phổ thông tổng thể có giảm áp lực cho học sinh?

Chương trình Giáo dục phổ thông tổng thể có giảm áp lực cho học sinh?

VOV.VN - "So với chương trình lần trước thì lần này cũng đã có những tiến bộ hơn nhưng vẫn băn khoăn ở chỗ có giảm bớt áp lực cho học sinh hay không"?