Từ khóa tìm kiếm: nguyễn trọng phúc

Bài viết của Tổng Bí thư làm rõ bản chất tốt đẹp của Nhà nước pháp quyền XHCN
Bài viết của Tổng Bí thư làm rõ bản chất tốt đẹp của Nhà nước pháp quyền XHCN

VOV.VN - PGS.TS Nguyễn Trọng Phúc nhấn mạnh điều này khi nói về điểm mới trong bài viết của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Bài viết của Tổng Bí thư làm rõ bản chất tốt đẹp của Nhà nước pháp quyền XHCN

Bài viết của Tổng Bí thư làm rõ bản chất tốt đẹp của Nhà nước pháp quyền XHCN

VOV.VN - PGS.TS Nguyễn Trọng Phúc nhấn mạnh điều này khi nói về điểm mới trong bài viết của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

“Đảng đã phát động thành công “xu thế chung chống tiêu cực“
“Đảng đã phát động thành công “xu thế chung chống tiêu cực“

VOV.VN -Qua xử lý ông Đinh La Thăng và nhiều vụ việc khác thể hiện quyết tâm chính trị rất cao, sự vào cuộc của Đảng, Nhà nước trong công cuộc chống tiêu cực

“Đảng đã phát động thành công “xu thế chung chống tiêu cực“

“Đảng đã phát động thành công “xu thế chung chống tiêu cực“

VOV.VN -Qua xử lý ông Đinh La Thăng và nhiều vụ việc khác thể hiện quyết tâm chính trị rất cao, sự vào cuộc của Đảng, Nhà nước trong công cuộc chống tiêu cực

Không phải lập ra viện Đạo đức thì đạo đức cán bộ sẽ  tăng  lên
Không phải lập ra viện Đạo đức thì đạo đức cán bộ sẽ tăng lên

VOV.VN - GS, TS Hoàng Chí Bảo: Cơ chế, chính sách hiện nay chỉ khuyến khích người ta làm quan, chứ không khuyến khích người ta tu dưỡng đạo đức.

Không phải lập ra viện Đạo đức thì đạo đức cán bộ sẽ  tăng  lên

Không phải lập ra viện Đạo đức thì đạo đức cán bộ sẽ tăng lên

VOV.VN - GS, TS Hoàng Chí Bảo: Cơ chế, chính sách hiện nay chỉ khuyến khích người ta làm quan, chứ không khuyến khích người ta tu dưỡng đạo đức.

“Đảng đổi mới sẽ là động lực cho sự phát triển mới“
“Đảng đổi mới sẽ là động lực cho sự phát triển mới“

VOV.VN - PGS.TS Nguyễn Trọng Phúc cho rằng: Đại hội XII tạo ra những chuyển biến hết sức quan trọng, không khí đổi mới sẽ là động lực cho sự phát triển mới.

“Đảng đổi mới sẽ là động lực cho sự phát triển mới“

“Đảng đổi mới sẽ là động lực cho sự phát triển mới“

VOV.VN - PGS.TS Nguyễn Trọng Phúc cho rằng: Đại hội XII tạo ra những chuyển biến hết sức quan trọng, không khí đổi mới sẽ là động lực cho sự phát triển mới.

Chuyên gia “bóc tách” Dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội XII
Chuyên gia “bóc tách” Dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội XII

VOV.VN -“Kỳ này điều mà tôi quan tâm là kinh tế bứt phá, phát triển nhanh, bền vững.  Muốn thế phải tiếp tục nhấn mạnh 3 khâu đột phá mà Đại hội XI làm chưa hiệu quả”

Chuyên gia “bóc tách” Dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội XII

Chuyên gia “bóc tách” Dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội XII

VOV.VN -“Kỳ này điều mà tôi quan tâm là kinh tế bứt phá, phát triển nhanh, bền vững.  Muốn thế phải tiếp tục nhấn mạnh 3 khâu đột phá mà Đại hội XI làm chưa hiệu quả”