Từ khóa tìm kiếm: Nguyễn Văn Bình

Vốn cho bất động sản: Kẻ ăn không hết...
Vốn cho bất động sản: Kẻ ăn không hết...

Trên thực tế, vốn cho bất động sản vẫn đang được các ngân hàng “để dành” khá nhiều, chỉ lo không tìm được khách vay...

Vốn cho bất động sản: Kẻ ăn không hết...

Vốn cho bất động sản: Kẻ ăn không hết...

Trên thực tế, vốn cho bất động sản vẫn đang được các ngân hàng “để dành” khá nhiều, chỉ lo không tìm được khách vay...

Ngân hàng dồn dập thay “tướng”
Ngân hàng dồn dập thay “tướng”

Với lĩnh vực ngân hàng, “ghế nóng” không chỉ dành riêng cho Thống đốc mà cả với Tổng giám đốc (CEO) các nhà băng.

Ngân hàng dồn dập thay “tướng”

Ngân hàng dồn dập thay “tướng”

Với lĩnh vực ngân hàng, “ghế nóng” không chỉ dành riêng cho Thống đốc mà cả với Tổng giám đốc (CEO) các nhà băng.