Từ khóa tìm kiếm: nhà chống bão lũ

Cả ngàn hộ dân xin rút khỏi chương trình xây nhà chống bão lũ
Cả ngàn hộ dân xin rút khỏi chương trình xây nhà chống bão lũ

VOV.VN - Thời gian gần đây nhiều hộ dân nằm trong diện được hỗ trợ xây nhà phòng chống lụt, bão ở Huế liên tiếp gửi đơn xin rút khỏi chương trình.

Cả ngàn hộ dân xin rút khỏi chương trình xây nhà chống bão lũ

Cả ngàn hộ dân xin rút khỏi chương trình xây nhà chống bão lũ

VOV.VN - Thời gian gần đây nhiều hộ dân nằm trong diện được hỗ trợ xây nhà phòng chống lụt, bão ở Huế liên tiếp gửi đơn xin rút khỏi chương trình.