Từ khóa tìm kiếm: nhà đầu tư BT

Phó Thủ tướng giao Bộ Tài chính bổ sung hình thức thanh toán dự án BT
Phó Thủ tướng giao Bộ Tài chính bổ sung hình thức thanh toán dự án BT

VOV.VN - Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng vừa yêu cầu sớm hoàn thiện dự thảo Nghị định quy định việc sử dụng tài sản công để thanh toán cho nhà đầu tư BT.

Phó Thủ tướng giao Bộ Tài chính bổ sung hình thức thanh toán dự án BT

Phó Thủ tướng giao Bộ Tài chính bổ sung hình thức thanh toán dự án BT

VOV.VN - Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng vừa yêu cầu sớm hoàn thiện dự thảo Nghị định quy định việc sử dụng tài sản công để thanh toán cho nhà đầu tư BT.

Bộ trưởng Bộ Tài chính lý giải khúc mắc liên quan đến các dự án BT
Bộ trưởng Bộ Tài chính lý giải khúc mắc liên quan đến các dự án BT

VOV.VN - Bộ trưởng Tài chính Đinh Tiến Dũng cho biết, diện tích đất chấp thuận thanh toán cho nhà đầu tư BT có giá trị lớn hơn rất nhiều so với giá trị dự án BT.

Bộ trưởng Bộ Tài chính lý giải khúc mắc liên quan đến các dự án BT

Bộ trưởng Bộ Tài chính lý giải khúc mắc liên quan đến các dự án BT

VOV.VN - Bộ trưởng Tài chính Đinh Tiến Dũng cho biết, diện tích đất chấp thuận thanh toán cho nhà đầu tư BT có giá trị lớn hơn rất nhiều so với giá trị dự án BT.

Hoàn thiện Nghị định về sử dụng tài sản công thanh toán cho nhà đầu tư BT
Hoàn thiện Nghị định về sử dụng tài sản công thanh toán cho nhà đầu tư BT

VOV.VN - Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng vừa yêu cầu hoàn thiện dự thảo Nghị định quy định việc sử dụng tài sản công để thanh toán cho nhà đầu tư BT.

Hoàn thiện Nghị định về sử dụng tài sản công thanh toán cho nhà đầu tư BT

Hoàn thiện Nghị định về sử dụng tài sản công thanh toán cho nhà đầu tư BT

VOV.VN - Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng vừa yêu cầu hoàn thiện dự thảo Nghị định quy định việc sử dụng tài sản công để thanh toán cho nhà đầu tư BT.

Chính thức có nghị quyết về thanh toán dự án BT
Chính thức có nghị quyết về thanh toán dự án BT

VOV.VN - Nếu phát hiện sai phạm thì phải điều chỉnh hoặc hủy hợp đồng BT, kịp thời thu hồi tài sản nhà nước bị thất thoát...

Chính thức có nghị quyết về thanh toán dự án BT

Chính thức có nghị quyết về thanh toán dự án BT

VOV.VN - Nếu phát hiện sai phạm thì phải điều chỉnh hoặc hủy hợp đồng BT, kịp thời thu hồi tài sản nhà nước bị thất thoát...