Từ khóa tìm kiếm: nhà đầu tư nước ngoài lớn nhất Việt Nam

Singapore vượt lên thành nhà đầu tư FDI lớn nhất tại Việt Nam trong 9 tháng qua
Singapore vượt lên thành nhà đầu tư FDI lớn nhất tại Việt Nam trong 9 tháng qua

VOV.VN - Trong 9 tháng qua, Singapore là nhà đầu tư nước ngoài (FDI) lớn nhất tại Việt Nam, với 4,7 tỷ USD, chiếm 44,9% tổng vốn đăng ký cấp mới.

Singapore vượt lên thành nhà đầu tư FDI lớn nhất tại Việt Nam trong 9 tháng qua

Singapore vượt lên thành nhà đầu tư FDI lớn nhất tại Việt Nam trong 9 tháng qua

VOV.VN - Trong 9 tháng qua, Singapore là nhà đầu tư nước ngoài (FDI) lớn nhất tại Việt Nam, với 4,7 tỷ USD, chiếm 44,9% tổng vốn đăng ký cấp mới.