Từ khóa tìm kiếm: nhà hoang

Phát hiện gần một tấn nầm lợn thối trong ngôi nhà hoang
Phát hiện gần một tấn nầm lợn thối trong ngôi nhà hoang

Nhóm người đang tập kết gần một tấn nầm lợn thối từ Trung Quốc trong một ngôi nhà hoang thì bị phát hiện.

Phát hiện gần một tấn nầm lợn thối trong ngôi nhà hoang

Phát hiện gần một tấn nầm lợn thối trong ngôi nhà hoang

Nhóm người đang tập kết gần một tấn nầm lợn thối từ Trung Quốc trong một ngôi nhà hoang thì bị phát hiện.