Từ khóa tìm kiếm: Nhà hoạt động phản đối chiến tranh Việt Nam

Vĩnh biệt Tom Hayden - Nhà hoạt động phản đối chiến tranh Việt Nam
Vĩnh biệt Tom Hayden - Nhà hoạt động phản đối chiến tranh Việt Nam

Tom Hayden - một trong những người bạn Mỹ hoạt động tích cực vì Việt Nam và phản đối cuộc chiến tranh xâm lược của Mỹ, đã qua đời.

Vĩnh biệt Tom Hayden - Nhà hoạt động phản đối chiến tranh Việt Nam

Vĩnh biệt Tom Hayden - Nhà hoạt động phản đối chiến tranh Việt Nam

Tom Hayden - một trong những người bạn Mỹ hoạt động tích cực vì Việt Nam và phản đối cuộc chiến tranh xâm lược của Mỹ, đã qua đời.