Từ khóa tìm kiếm: nhà lãnh đạo kỹ trị

Tưởng nhớ anh Sáu Khải, nhà lãnh đạo có tâm, tận tụy vì nước, vì dân
Tưởng nhớ anh Sáu Khải, nhà lãnh đạo có tâm, tận tụy vì nước, vì dân

VOV.VN - Nguyên Thủ tướng Chính phủ Phan Văn Khải là một nhà lãnh đạo có tâm, có tầm, có tư tưởng đổi mới sâu sắc, toàn diện... 

Tưởng nhớ anh Sáu Khải, nhà lãnh đạo có tâm, tận tụy vì nước, vì dân

Tưởng nhớ anh Sáu Khải, nhà lãnh đạo có tâm, tận tụy vì nước, vì dân

VOV.VN - Nguyên Thủ tướng Chính phủ Phan Văn Khải là một nhà lãnh đạo có tâm, có tầm, có tư tưởng đổi mới sâu sắc, toàn diện...