Từ khóa tìm kiếm: nhà máy bao bì

Làm rõ nghi vấn về cái chết của một công nhân nhà máy bao bì
Làm rõ nghi vấn về cái chết của một công nhân nhà máy bao bì

VOV.VN -Sau sự việc công nhân nhà máy bao bì tử vong khiến người nhà nạn nhân kéo đến vây cổng nhà máy sản xuất của Công ty yêu cầu làm rõ.

Làm rõ nghi vấn về cái chết của một công nhân nhà máy bao bì

Làm rõ nghi vấn về cái chết của một công nhân nhà máy bao bì

VOV.VN -Sau sự việc công nhân nhà máy bao bì tử vong khiến người nhà nạn nhân kéo đến vây cổng nhà máy sản xuất của Công ty yêu cầu làm rõ.