Từ khóa tìm kiếm: Nhà máy nhiệt điện Long An II

Long An chọn nhà đầu tư xây dựng 2 nhà máy điện khí hóa lỏng
Long An chọn nhà đầu tư xây dựng 2 nhà máy điện khí hóa lỏng

VOV.VN - UBND tỉnh Long An cho biết đang thực hiện các quy trình để lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án Nhà máy điện Long An I và Long An II. Đây là hai nhà máy có quy mô lớn được ưu tiên sử dụng nhiên liệu khí hoá lỏng. 

Long An chọn nhà đầu tư xây dựng 2 nhà máy điện khí hóa lỏng

Long An chọn nhà đầu tư xây dựng 2 nhà máy điện khí hóa lỏng

VOV.VN - UBND tỉnh Long An cho biết đang thực hiện các quy trình để lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án Nhà máy điện Long An I và Long An II. Đây là hai nhà máy có quy mô lớn được ưu tiên sử dụng nhiên liệu khí hoá lỏng.