Từ khóa tìm kiếm: Nhà máy NPK Phú Mỹ

PVFCCo: Sức bật mới từ truyền thống đáng tự hào
PVFCCo: Sức bật mới từ truyền thống đáng tự hào

VOV.VN -Từ truyền thống đáng tự hào, PVFCCo quyết tâm tạo nên những thay đổi, sức bật mới để tiếp tục giữ vững vị trí hàng đầu trong ngành phân bón Việt Nam.

PVFCCo: Sức bật mới từ truyền thống đáng tự hào

PVFCCo: Sức bật mới từ truyền thống đáng tự hào

VOV.VN -Từ truyền thống đáng tự hào, PVFCCo quyết tâm tạo nên những thay đổi, sức bật mới để tiếp tục giữ vững vị trí hàng đầu trong ngành phân bón Việt Nam.

PVFCCo đạt trên 200% kế hoạch lợi nhuận trước thuế trong 6 tháng
PVFCCo đạt trên 200% kế hoạch lợi nhuận trước thuế trong 6 tháng

VOV.VN - Mặc dù đối mặt với nhiều thách thức, song Tổng Công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí vẫn được các kết quả khả quan trong 6 tháng đầu năm 2018.

PVFCCo đạt trên 200% kế hoạch lợi nhuận trước thuế trong 6 tháng

PVFCCo đạt trên 200% kế hoạch lợi nhuận trước thuế trong 6 tháng

VOV.VN - Mặc dù đối mặt với nhiều thách thức, song Tổng Công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí vẫn được các kết quả khả quan trong 6 tháng đầu năm 2018.