Từ khóa tìm kiếm: nhà thơ vũ cao

Nhà thơ Trần Đăng Khoa kể chuyện theo Vũ Cao về nguồn
Nhà thơ Trần Đăng Khoa kể chuyện theo Vũ Cao về nguồn

VOV.VN - Khi tôi kể lại cho các quý vị nghe kỷ niệm trong chuyến “về nguồn” này thì Vũ Cao đã là người trong cõi nhớ thương rồi. Ông mất cách đây cũng đã lâu.

Nhà thơ Trần Đăng Khoa kể chuyện theo Vũ Cao về nguồn

Nhà thơ Trần Đăng Khoa kể chuyện theo Vũ Cao về nguồn

VOV.VN - Khi tôi kể lại cho các quý vị nghe kỷ niệm trong chuyến “về nguồn” này thì Vũ Cao đã là người trong cõi nhớ thương rồi. Ông mất cách đây cũng đã lâu.